JESTEŚ NOWYM UŻYTKOWNIKIEM ILIFE?  |  Zarejestruj się, aby otrzymać więcej promocji.
Razem z ponad
10 000 rodzin
Sprawdzaj codziennie kupony z nowymi ofertami.
Kupowanie jest szybkie, łatwe i bezpieczne.
Warunki użytkowania

INFORMACJE OGÓLNE

Ta strona internetowa/aplikacja jest obsługiwana przez zespół https://www.iliferobot.com/. W niniejszej stronie internetowej/aplikacji określenia „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do zespołu https://www.iliferobot.com/. https://www.iliferobot.com/ oferuje niniejszą stronę internetową/aplikację, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania wszystkich warunków, zasad i uwag określonych tutaj.


Odwiedzając naszą stronę i/lub kupując coś od nas, korzystasz z naszej „Usługi” i zgadzasz się na przestrzeganie poniższych warunków („WARUNKI I ZASADY”, „Warunki”), w tym dodatkowych warunków, zasad i polityki, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępnych poprzez hiperłącze. Niniejsze WARUNKI obowiązują wszystkich użytkowników strony, w tym bez ograniczeń użytkowników, którzy są przeglądarkami, sprzedawcami, klientami, handlowcami i/lub autorami treści.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych WARUNKÓW I ZASAD przed wejściem na naszą stronę internetową/aplikację lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp lub korzystając z jakiejkolwiek części strony, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych WARUNKÓW I ZASAD. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wszystkie warunki tej umowy, nie możesz wchodzić na stronę/aplikację ani korzystać z żadnych usług. Jeżeli niniejsze WARUNKI UŻYTKOWANIA są uznawane za ofertę, ich akceptacja jest ograniczona do niniejszych WARUNKÓW UŻYTKOWANIA.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia, które są dodawane do obecnego sklepu, będą również podlegać WARUNKOM I ZASADOM. Możesz zapoznać się z najnowszą wersją WARUNKÓW I ZASAD w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia jakiejkolwiek części niniejszych WARUNKÓW I ZASAD poprzez publikację aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej/aplikacji. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony i zapoznawanie się ze zmianami. Dalsze korzystanie lub dostęp do strony internetowej/aplikacji po wprowadzeniu zmian oznacza akceptację tych zmian.


ROZDZIAŁ 1 - REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Akceptując niniejsze WARUNKI I ZASADY, nie możesz wykorzystywać naszych produktów do żadnych nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, a także nie możesz podczas korzystania z Serwisu naruszać żadnych praw obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym, ale nie wyłącznie, praw autorskich).
Nie możesz przesyłać żadnych robaków, wirusów ani innych kodów o charakterze destrukcyjnym.
Naruszenie lub wykroczenie któregokolwiek z warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.

ROZDZIAŁ 2 - WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu z dowolnego powodu w dowolnym czasie.

Akceptujesz fakt, że Twoje treści (z wyłączeniem informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w sposób niezaszyfrowany i obejmować (a) transmisje przez różne sieci; oraz (b) zmiany mające na celu dostosowanie do wymagań technicznych łączących się sieci lub urządzeń. Informacje o kartach kredytowych są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.
Zobowiązujesz się nie reprodukować, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać lub wykorzystywać jakiejkolwiek części Usługi, korzystania z Usługi, dostępu do Usługi lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej/aplikacji, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody z naszej strony.
Nagłówki użyte w umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na niniejsze Warunki.

ROZDZIAŁ 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały zamieszczone na tej stronie służą tylko do celów informacyjnych i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z pierwotnymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Wszelkie poleganie na materiałach zamieszczonych na tej stronie odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne, z konieczności, nie są aktualne i są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej strony w dowolnym momencie, ale nie jesteśmy zobowiązani do aktualizacji jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Wyrażasz zgodę, że jesteś odpowiedzialny/a za monitorowanie zmian na naszej stronie.

ROZDZIAŁ 4 - MODYFIKACJE USŁUG I CEN

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym momencie, bez wcześniejszego uprzedzenia.
Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

ROZDZIAŁ 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeżeli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej/aplikacji. Te produkty lub usługi mogą występować w ograniczonych ilościach i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie według naszej Polityki Zwrotów.
Podjęliśmy wszelkie starania, aby wyświetlić jak najdokładniej kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że kolor wyświetlany przez monitor Twojego komputera będzie dokładny.
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług jakiejkolwiek osobie, regionowi geograficznemu lub jurysdykcji. Możemy korzystać z tego prawa w poszczególnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości wszelkich produktów lub usług, które oferujemy. Wszystkie opisy lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania sprzedaży dowolnego produktu w dowolnym momencie. Wszelkie oferty dotyczące dowolnego produktu lub usługi przedstawione na tej stronie są nieważne w miejscach, gdzie jest to zabronione.
Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Użytkownika spełni jego oczekiwania, ani że wszelkie błędy w Serwisie zostaną poprawione.

ROZDZIAŁ 6 - POPRAWNOŚĆ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH FAKTUR I KONTA

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji każdego zamówienia złożonego u nas przez użytkownika. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej i/lub zamówień korzystających z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub dostawy. W przypadku dokonania przez nas zmiany lub anulowania zamówienia, możemy podjąć próbę powiadomienia użytkownika poprzez kontakt na adres e-mail i/lub adres rozliczeniowy/numer telefonu podany w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazu składania zamówień, które w naszej wyłącznej ocenie wydają się być składane przez handlowców, odsprzedawców lub dystrybutorów.

Użytkownik zobowiązuje się podać aktualne, kompletne i dokładne informacje o zakupie i koncie w przypadku wszystkich zakupów dokonywanych w naszym sklepie. Użytkownik zgadza się na niezwłoczne aktualizowanie swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numerów kart kredytowych oraz dat ważności, abyśmy mogli zrealizować transakcje i skontaktować się z użytkownikiem w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów.

ROZDZIAŁ 7 - NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić użytkownikowi dostęp do narzędzi stron trzecich, których nie monitorujemy, nie mamy nad nimi żadnej kontroli ani wpływu.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi „w stanie, w jakim się znajdują” i „w miarę dostępności” bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez jakiegokolwiek poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem przez użytkownika z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.
Wszelkie korzystanie przez użytkownika z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem strony odbywa się wyłącznie na własne ryzyko i według własnego uznania, a użytkownik powinien upewnić się, że zna i akceptuje warunki, na jakich narzędzia są udostępniane przez strony trzecie.
Możemy również w przyszłości zaoferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej/aplikacji (w tym udostępnienie nowych narzędzi i materiałów). Takie nowe funkcje i/lub usługi będą również podlegać niniejszym WARUNKOM I ZASADOM.

ROZDZIAŁ 8 - ŁĄCZA DO STRON TRZECICH

Niektóre elementy, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem Strony mogą zawierać materiały pochodzące od stron trzecich.
Łącza na tej stronie mogą przekierowywać użytkownika do stron internetowych osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie jesteśmy odpowiedzialni za badanie lub ocenę ich zawartości lub dokładności i nie gwarantujemy i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za materiały lub strony internetowe osób trzecich, ani za żadne inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji dokonywanych w związku ze stronami internetowymi osób trzecich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami i praktykami stosowanymi przez strony trzecie oraz upewnienie się, że je rozumiesz, zanim przystąpisz do jakiejkolwiek transakcji. Skargi, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów stron trzecich powinny być kierowane do tych stron.

ROZDZIAŁ 9 - KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIA

Jeśli na naszą prośbę wyślesz szczególne zgłoszenia (np. prace konkursowe) lub bez naszej prośby wyślesz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub w inny sposób (zwane łącznie „komentarzami”), zgadzasz się, że możemy w każdej chwili, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać w dowolnym medium wszelkie komentarze, które nam prześlesz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani do (1) zachowania wszelkich komentarzy w tajemnicy; (2) płacenia wynagrodzenia za wszelkie komentarze; lub (3) odpowiadania na wszelkie komentarze.
Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, zniesławiające, oszczercze, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób niestosowne lub naruszają własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejszych  WARUNKÓW I ZASAD.
Akceptujesz, że Twoje komentarze nie będą naruszać żadnych praw stron trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości ani innych praw osobistych lub praw własności. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierały oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, ani też wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej/aplikacji. Zabrania się używania fałszywego adresu e-mail, podawania się za kogoś innego niż Ty sam lub wprowadzania nas lub osób trzecich w błąd co do pochodzenia komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze i ich poprawność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za komentarze zamieszczane przez Ciebie lub osoby trzecie.

ROZDZIAŁ 10 - DANE OSOBOWE

Przekazywanie danych osobowych za pośrednictwem sklepu podlega naszej Polityce prywatności.

ROZDZIAŁ 11 - BŁĘDY, NIEPRAWIDŁOWOŚCI I POMINIĘCIA

Czasami na naszej stronie lub w Usłudze mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, niedokładności lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasu dostawy i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, niedokładności lub pominięć, a także do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na powiązanej stronie internetowej/aplikacji są niedokładne w dowolnym momencie bez uprzedzenia (w tym po złożeniu zamówienia).
Nie mamy obowiązku aktualizowania, zmieniania ani wyjaśniania informacji w Serwisie lub na powiązanej stronie internetowej/aplikacji, w tym, bez ograniczeń, informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej/aplikacji, nie powinna być traktowana jako wyznacznik, że wszystkie informacje w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej/aplikacji zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

ROZDZIAŁ 12 - ZABRONIONE SPOSOBY UŻYTKOWANIA

Oprócz innych zakazów określonych w WARUNKACH I ZASADACH, zabrania się korzystania ze strony lub jej zawartości: (a) do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem; (b) do nakłaniania innych do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem; (c) do naruszania jakichkolwiek międzynarodowych lub brytyjskich przepisów, zasad, praw lub lokalnych rozporządzeń; (d) do naruszania lub łamania naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób; (e) nękania, znęcania się, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, pomawiania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminowania ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) przekazywania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) zamieszczania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwych kodów, które będą lub mogą być wykorzystane w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej/aplikacji, innych stron internetowych lub Internetu; (h) gromadzenia lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) do spamu, phishingu, pharmingu, podszywania się, spideringu, crawlowania lub scrape'u; (j) do jakichkolwiek obscenicznych lub niemoralnych celów; lub (k) do ingerowania lub obchodzenia zabezpieczeń Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony/aplikacji, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do przerwania możliwości korzystania z Serwisu lub powiązanej witryny/aplikacji w przypadku naruszenia któregokolwiek z zabronionych zastosowań.

ROZDZIAŁ 13 - WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie zapewniamy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.
Nie gwarantujemy, że wyniki, które mogą być uzyskane z korzystania z serwisu będą dokładne lub wiarygodne.
Akceptujesz, że od czasu do czasu możemy wycofać usługę na czas nieokreślony lub zakończyć jej świadczenie w dowolnym momencie, bez uprzedzenia.
Wyrażasz zgodę na to, że korzystanie lub brak możliwości korzystania z usługi odbywa się na Twoją odpowiedzialność. Serwis oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane do Ciebie za pośrednictwem serwisu są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie przez nas określonych) dostarczane „takie, jakie są” i „takie, jakie są dostępne” do Twojego użytku, bez żadnych oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji lub warunków zdatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszalności.
W żadnym wypadku my, nasi dyrektorzy, członkowie zarządu, pracownicy, oddziały, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, dostawcy usług lub licencjodawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek urazy, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wtórne szkody wszelkiego rodzaju, w tym, bez ograniczeń, utratę zysków, utratę przychodów, utratę oszczędności, utratę danych, koszty zastąpienia lub jakiekolwiek podobne szkody, czy to w oparciu o umowę, czyn niedozwolony (w tym zaniedbania), ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób, wynikające z korzystania z jakiejkolwiek usługi lub jakichkolwiek produktów nabytych przy użyciu usługi, lub dla wszelkich innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usługi lub jakiegokolwiek produktu, w tym, ale nie wyłącznie, wszelkie błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek treści, lub wszelkie straty lub szkody wszelkiego rodzaju poniesione w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) opublikowane, przekazywane lub w inny sposób udostępniane za pośrednictwem usługi, nawet jeśli poinformowano o ich możliwości. Ponieważ niektóre państwa lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich państwach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

ROZDZIAŁ 14 - ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić nas i nasze spółki, oddziały, filie, partnerów, członków zarządu, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, wniesionymi przez jakąkolwiek stronę trzecią w związku z lub wynikającymi z naruszenia przez Ciebie niniejszych WARUNKÓW I ZASAD lub dokumentów, które zawierają odniesienia, lub naruszenia przez Ciebie prawa lub praw stron trzecich.

ROZDZIAŁ 15 - ROZDZIELNOŚĆ

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych WARUNKÓW I ZASAD zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie mimo wszystko wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część będzie uważana za oddzieloną od niniejszych WARUNKÓW I ZASAD, takie postanowienie nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych warunków.

ROZDZIAŁ 16 - ROZWIĄZANIE UMOWY

Obowiązki i zobowiązania stron powstałe przed datą rozwiązania umowy pozostają bez zmian w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.
Niniejsze WARUNKI I ZASADY obowiązują do czasu ich wypowiedzenia przez Ciebie lub przez nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze WARUNKI I ZASADY w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszego Serwisu, lub gdy przestaniesz korzystać z naszej strony internetowej.
Jeśli według naszej wyłącznej oceny nie spełnisz, lub podejrzewamy, że nie spełniłeś, któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych WARUNKÓW I ZASAD, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez powiadomienia, a Ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do dnia rozwiązania umowy włącznie; i/lub możemy również odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub ich części).

ROZDZIAŁ 17 - CAŁOŚĆ UMOWY

Niewykonanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych WARUNKÓW I ZASAD nie oznacza odstąpienia od tego prawa lub postanowienia.
Niniejsze WARUNKI I ZASADY oraz wszelkie polityki i zasady operacyjne opublikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia pomiędzy Tobą a nami i określają Twoje korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, pomiędzy Tobą a nami (w tym, ale nie wyłącznie, wszelkie wcześniejsze wersje WARUNKÓW I ZASAD).
Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych WARUNKÓW I ZASAD nie będą interpretowane na niekorzyść strony sporządzającej.

ROZDZIAŁ 18 - PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze WARUNKI I ZASADY i wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy dla Ciebie Usługi, podlegają prawu Wielkiej Brytanii i będą interpretowane zgodnie z nim.

ROZDZIAŁ 19 - ZMIANY WARUNKÓW I ZASAD

Możesz zapoznać się z najnowszą wersją WARUNKÓW I ZASAD w dowolnym momencie na tej stronie.Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia jakiejkolwiek części niniejszych WARUNKÓW I ZASAD poprzez zamieszczenie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej/aplikacji. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej strony/aplikacji i zapoznawanie się ze zmianami. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony/aplikacji lub Usługi po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian do niniejszych WARUNKÓW I ZASAD oznacza akceptację tych zmian.