JESTEŚ NOWYM UŻYTKOWNIKIEM ILIFE?  |  Zarejestruj się, aby otrzymać więcej promocji.
Razem z ponad
10 000 rodzin
Sprawdzaj codziennie kupony z nowymi ofertami.
Kupowanie jest szybkie, łatwe i bezpieczne.
Polityka prywatności

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Poważnie traktujemy prywatność użytkowników, a niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia, w jaki sposób https://www.iliferobot.com/ (łącznie „my”, „nas” lub „nasz”) gromadzi, wykorzystuje, udostępnia i przetwarza dane użytkowników.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych
Dane osobowe to informacje, które mogą być wykorzystane do bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe obejmują również dane anonimowe, które są powiązane z informacjami, które mogą być wykorzystane do bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe nie obejmują danych, które zostały nieodwracalnie zanonimizowane lub zagregowane w taki sposób, że nie umożliwiają nam już identyfikacji użytkownika, czy to w połączeniu z innymi informacjami, czy też w inny sposób.

Promowanie bezpieczeństwa i ochrony

Przestrzegamy zasad legalności, prawowitości i przejrzystości, wykorzystujemy i przetwarzamy najmniejsze dane w ograniczonym zakresie celu oraz podejmujemy środki techniczne i administracyjne w celu ochrony bezpieczeństwa danych. Wykorzystujemy dane osobowe, aby pomóc w weryfikacji kont i aktywności użytkowników, a także w celu promowania bezpieczeństwa i ochrony, np. poprzez monitorowanie oszustw i badanie podejrzanych lub potencjalnie nielegalnych działań lub naruszeń naszych warunków lub zasad. Takie postępowanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie, jakim jest pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa naszych produktów i usług.
Poniżej znajduje się opis rodzajów danych osobowych, które możemy gromadzić i w jaki sposób możemy je wykorzystywać:

Jakie dane osobowe gromadzimy

i. Dane, które przesyłasz:
Zbieramy dane osobowe, które przesyłasz, gdy korzystasz z naszych produktów i usług lub w inny sposób wchodzisz z nami w interakcję, np. gdy zakładasz konto, kontaktujesz się z nami, bierzesz udział w ankiecie online, korzystasz z pomocy online lub narzędzia czatu online. Jeśli dokonujesz zakupu, gromadzimy dane osobowe w związku z tym zakupem. Dane te obejmują dane dotyczące płatności, takie jak numer karty kredytowej lub debetowej oraz inne informacje o karcie, a także inne informacje dotyczące konta i uwierzytelniania, jak również dane dotyczące faktury, dostawy i kontaktu.
ii. Dane o korzystaniu z naszych usług i produktów:
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową/aplikację, możemy gromadzić dane dotyczące rodzaju urządzenia, z którego korzystasz, unikalnego identyfikatora Twojego urządzenia, adresu IP Twojego urządzenia, Twojego systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki, z której korzystasz, informacje o użytkowaniu, informacje diagnostyczne oraz informacje o lokalizacji komputerów, telefonów lub innych urządzeń, na których instalujesz nasze produkty lub usługi lub uzyskujesz do nich dostęp. Jeśli jest to możliwe, nasze usługi mogą wykorzystywać GPS, adres IP użytkownika oraz inne technologie w celu określenia przybliżonej lokalizacji urządzenia, aby umożliwić nam ulepszanie naszych produktów i usług.

Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Ogólnie ujmując, wykorzystujemy dane osobowe do dostarczania, ulepszania i rozwijania naszych produktów i usług, do komunikacji z Tobą, do oferowania Ci spersonalizowanych reklam i usług oraz do ochrony nas i naszych klientów.
i. Dostarczanie, ulepszanie i rozwijanie naszych produktów i usług:
Używamy danych osobowych, aby pomóc nam w dostarczaniu, ulepszaniu i rozwijaniu naszych produktów, usług i reklam. Obejmuje to wykorzystanie danych osobowych do celów takich jak analiza danych, badania i audyty. Podstawą takiego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes w oferowaniu produktów i usług oraz w celu zachowania ciągłości biznesowej. Jeśli weźmiesz udział w konkursie lub innej promocji, możemy wykorzystać podane przez Ciebie dane osobowe w celu administrowania tymi programami. Niektóre z tych działań mają dodatkowe zasady, które mogą zawierać dalsze dane dotyczące sposobu wykorzystywania przez nas danych osobowych, dlatego zachęcamy do uważnego zapoznania się z tymi zasadami przed wzięciem udziału.
ii. Komunikacja:
Pod warunkiem uzyskania uprzedniej wyraźnej zgody użytkownika, możemy wykorzystywać dane osobowe do wysyłania informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, komunikowania się z użytkownikiem w sprawie jego konta lub transakcji oraz informowania go o naszych zasadach i warunkach. Jeśli nie chcesz otrzymywać wiadomości e-mail w celach marketingowych, skontaktuj się z nami, aby z nich zrezygnować. Możemy również wykorzystywać Twoje dane do przetwarzania i odpowiadania na Twoje zgłoszenia, kiedy się z nami kontaktujesz. Z zastrzeżeniem uprzedniej wyraźnej zgody użytkownika, możemy udostępniać jego/jej dane osobowe partnerom trzecim, którzy mogą wysyłać do niego/niej wiadomości marketingowe dotyczące ich produktów i usług. Z zastrzeżeniem uprzedniej wyraźnej zgody użytkownika, możemy wykorzystywać jego dane osobowe w celu personalizacji jego doświadczeń z naszymi produktami i usługami oraz w witrynach i aplikacjach stron trzecich, a także w celu określenia skuteczności naszych kampanii promocyjnych.
UWAGA: W przypadku każdego z opisanych powyżej sposobów wykorzystania danych osobowych, które wymagają uprzedniej wyraźnej zgody użytkownika, należy pamiętać, że użytkownik może wycofać swoją zgodę, poprzez kontakt z nami.

Definicja „ciasteczek”

Ciasteczka to małe fragmenty tekstu używane do przechowywania informacji w przeglądarkach internetowych. Ciasteczka są powszechnie stosowane do przechowywania i odbierania identyfikatorów i innych informacji na komputerach, telefonach lub innych urządzeniach. Do podobnych celów wykorzystujemy również inne technologie, w tym dane przechowywane w przeglądarce lub urządzeniu użytkownika, identyfikatory powiązane z urządzeniem użytkownika oraz inne oprogramowanie. W niniejszym Oświadczeniu o ciasteczkach wszystkie te technologie określamy jako „ciasteczka”.

Stosowanie ciasteczek (cookies)

Wykorzystujemy ciasteczka, aby dostarczać, chronić i ulepszać nasze produkty i usługi, np. poprzez personalizację treści, oferowanie i pomiar reklam, analizę zachowań użytkowników oraz zapewnianie bezpieczniejszych doświadczeń. Należy pamiętać, że konkretne ciasteczka, których możemy używać, różnią się w zależności od konkretnych stron internetowych i usług, z których korzystasz.

Ujawnianie danych osobowych

Udostępniamy niektóre dane osobowe partnerom strategicznym, którzy współpracują z nami w celu dostarczania naszych produktów i usług lub pomagają nam w marketingu wśród klientów. Dane osobowe będą udostępniane przez nas tym firmom wyłącznie w celu dostarczania lub ulepszania naszych produktów, usług i reklam; nie będą one udostępniane stronom trzecim do ich własnych celów marketingowych bez wyraźnej zgody użytkownika.

Ujawnianie lub przechowywanie, przekazywanie i przetwarzanie danych

i. Wypełnianie obowiązków prawnych:
Due to the mandatory laws of the European Economic Area or the country in which the user lives, certain legal acts exist or have occurred and certain legal obligations need to be fulfilled. Treatment of personal data of EEA Ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub kraju, w którym mieszka użytkownik, istnieją lub zaistniały pewne akty prawne i muszą zostać spełnione pewne zobowiązania prawne. Przetwarzanie danych osobowych mieszkańców EOG ---Jak opisano poniżej, jeśli użytkownik zamieszkuje na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), przetwarzanie przez nas jego danych osobowych będzie zgodne z prawem: Ilekroć będziemy wymagać Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, takie przetwarzanie będzie uzasadnione zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)/(„GDPR”).
ii. Do celów rozsądnego wdrażania lub stosowania niniejszego artykułu:
Możemy udostępniać dane osobowe wszystkim naszym firmom stowarzyszonym. W przypadku fuzji, reorganizacji, przejęcia, wspólnego przedsięwzięcia, cesji, wydzielenia, przeniesienia, sprzedaży lub zbycia całości lub części naszej działalności, w tym w związku z bankructwem lub podobnym postępowaniem, możemy przekazać wszelkie dane osobowe odpowiednim stronom trzecim.  Możemy również ujawnić dane osobowe, jeśli w dobrej wierze stwierdzimy, że ujawnienie jest w uzasadnionym stopniu konieczne do ochrony naszych praw i podjęcia działań prawnych, wprowadzenia w życie naszych warunków, zbadania oszustw lub ochrony naszych działań lub użytkowników.
iii. Zgodność z prawem i bezpieczeństwo lub ochrona innych praw
Ujawnienie przez nas danych osobowych może być konieczne ze względu na obowiązujące prawo, proces prawny, postępowanie sądowe i/lub żądania ze strony władz publicznych i rządowych w kraju zamieszkania użytkownika lub poza nim. Możemy również ujawnić dane osobowe, jeśli stwierdzimy, że dla celów bezpieczeństwa narodowego, egzekwowania prawa lub innych kwestii o znaczeniu publicznym, ujawnienie jest konieczne lub właściwe.

Twoje prawa

Podejmujemy uzasadnione kroki aby zapewnić, że dane osobowe są dokładne, kompletne i aktualne. Masz prawo do dostępu, poprawiania lub usuwania danych osobowych, które gromadzimy. Masz również prawo do ograniczenia lub sprzeciwu, w dowolnym momencie, do dalszego przetwarzania swoich danych osobowych. Masz prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym i standardowym formacie. Możesz złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.  Aby chronić prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, możemy zażądać od Ciebie danych, które umożliwią nam potwierdzenie Twojej tożsamości i prawa do dostępu do takich danych, jak również wyszukiwanie i udostępnianie przechowywanych przez nas danych osobowych. Istnieją przypadki, w których obowiązujące przepisy prawa lub wymogi regulacyjne pozwalają lub wymagają od nas odmowy udostępnienia lub usunięcia niektórych lub wszystkich przechowywanych przez nas danych osobowych. Użytkownik może skontaktować się z nami w celu skorzystania z przysługujących mu praw. Odpowiemy na Twoją prośbę w rozsądnym terminie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni.

Strony internetowe i usługi stron trzecich

Gdy klient posługuje się łączem do witryny internetowej strony trzeciej, która jest z nami powiązana, nie przyjmujemy żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności za taką politykę ze względu na politykę prywatności strony trzeciej. Nasza witryna internetowa, produkty i usługi mogą zawierać łącza lub możliwość dostępu do witryn internetowych, produktów i usług stron trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki ochrony prywatności stosowane przez te strony trzecie, ani za informacje lub treści zawarte w ich produktach i usługach. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie danych gromadzonych przez nas za pośrednictwem naszych produktów i usług. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej strony trzeciej przed korzystaniem z jej witryn internetowych, produktów lub usług.

Bezpieczeństwo, integralność i przechowywanie danych

Stosujemy uzasadnione techniczne, administracyjne i fizyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę i pomoc w zapobieganiu nieupoważnionemu dostępowi do Twoich danych oraz w prawidłowym wykorzystaniu zgromadzonych przez nas danych. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo.

Zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności

Możemy okresowo zmieniać niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności, aby nadążać za nowymi technologiami, praktykami branżowymi i wymogami prawnymi. Dalsze korzystanie z naszych produktów i usług po dacie wejścia w życie oświadczenia o ochronie prywatności oznacza akceptację zmian. Jeśli nie zgadzasz się ze zmienionym oświadczeniem o ochronie prywatności, powstrzymaj się od korzystania z naszych produktów lub usług i skontaktuj się z nami w celu zamknięcia utworzonego przez siebie konta.